OPG Hrelja Moreno

menu

Bespovratna sredstva iz EPFRR za projekt "Nabavka poljoprivredne mehanizacije“

Bespovratna sredstva iz EPFRR za projekt

Korisniku OPG Hrelja Moreno isplaćeno je 381.150,00 kuna bespovratnih sredstava

Korisniku OPG Hrelja Moreno iz Plomina, Zagorje 48, Zagorje, isplaćena su bespovratna sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za projekt "Nabavka poljoprivredne mehanizacije“. OPG Moreno Hrelja aplicirao je za provedbu Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima« – provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«. Nakon izrade prijave i čekanja na evaluaciju prijave, korisniku je izdana Odluka o dodjeli sredstava nakon čega je krenuo u realizaciju projekta. Nakon uspješne realizacije projekta korisniku su isplaćena bespovratna sredstva.

Korisnik OPG Hrelja je u sklopu projekta nabavio:

  • traktor
  • prednji utovarivač za traktor
  • traktorsku balirku

Projektom će se unaprijediti i ubrzati procesi rada i poslovanja te povećati učinkovitost u ekološkoj proizvodnji mesa Angusa.

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 381.150,00 HRK. Intenzitet potpore iznosi 100%. Projekt financira Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Fotografije

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward